River Conservation Presentation with Naturvernforbundet, the Norwegian Society for the Conservation of Nature – at Weistad

River Conservation Presentation with Naturvernforbundet, the Norwegian Society for the Conservation of Nature – at Weistad

NOR: “2022 starta dramatisk for alle med hjerte for elvene: Flere sentrale politikere tok til orde for å bygge ut vannkraftverk i varig verna vassdrag. Etter iherdig innsats fra mange, ble det heldigvis raskt klart at regjeringa ikke kom til å sette verneplanen til side, og i juni parkerte også Stortinget saken.

Hva var det egentlig skjedde? Hvordan fikk vi i sin tid på plass en verneplan for vassdrag i Norge, og hva truer elvene i dag? Nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen kommer til Banken på fredag for å ta oss gjennom historien og framtida til vassdragsvernet i Norge.”
ENG: “2022 start dramatically for everyone with a heart for the rivers: Several key politicians spoke out in favor of building hydropower plants in permanently protected watercourses. in June, the Storting also parked the case.
What really happened? In our time, how did we put in place a protection plan for watercourses in Norway, and what threatens the rivers today? Deputy leader of the Nature Conservation Association Pernille Bonnevie Hansen will come to the Bank on Friday to take us through the history and future of watercourse protection in Norway.
Friday 21:00 – River Conservation Presentation with Naturvernforbundet, the Norwegian Society for the Conservation of Nature – Discussion & Forum at Weistad in Bjølstadmo next to the Bank

Comments are closed.